Folke Hansjons död

Föreningens Hedersordförande och eldsjäl har lämnat oss. Läs artikel i dagens Mora Tidning 2014-03-10. http://www.dt.se/familj/dodsfallbegravningar/dodsfall/1.6942542-folke-hansjons-dod