Domänbyte

Vi har bytt domän på hemsidan. Det innebär att webbadressen ändrats till www.mesn.se, samt att vår e-postadress till  mora@mesn.se  . Tills vidare hamnar man rätt även med tidigare  ”.nu” adresserna genom en vidarelänkning men denna kommer att tas bort.   … Continue reading