Domänbyte

Vi har bytt domän på hemsidan. Det innebär att webbadressen ändrats till www.mesn.se, samt att vår e-postadress till  mora@mesn.se  .

Tills vidare hamnar man rätt även med tidigare  ”.nu” adresserna genom en vidarelänkning men denna kommer att tas bort.

 

Olemme muuttaneet palveluntuottajaa kotisivuillemme. Tämä tarkoittaa sitä, että URL-osoite on muuttunut. Uusi osoite on www.mesn.se, ja meidän uusi sähköpostiosoitteemme on mora@mesn.se.

Toistaiseksi voit päätyä oikeaan paikkaan myös aiempia ”.nu” osoitteita käyttäen edelleenlinkityksen kautta, mutta tämä tullaan poistamaan.

 

We have changed our domain on the website. This means that the URL has been changed to www.mesn.se, and our email address to mora@mesn.se.

Until further notice, you will reach the right website and mailbox even with earlier ”.nu” prefix by linking but this will later be removed.

Släktfilen

Släktfilen är uppdaterad 2012-05-23. Även MESN:s anor är nu upplagd, utgående från sonen Erik Mattsson, så långt som hittills är känt.

Släktträff och aktiviteter

I och med att vi nu kunnat presentera den nya hemsidan kommer styrelsen inom kort att distribuera ett nytt medlemsblad till både aktuella och gamla medlemmar. Det är styrelsens förhoppning att detta ska leda till något av en nystart med bl a ett släktmöte i Mora sommaren 2013. Information om detta samt medlemsavgifter och lösenord till hemsidans släktträd m m  lämnas också i det nya medlemsbladet.